Guitar Summit @ Ad Libitum

To się dzieje. Zagram na festiwalu Ad Libitum, podczas Guitar Summit, w warszawskim Pardon To Tu. Zostałem zaproszony razem z Pawłem Doskoczem, Hubertem Kostkiewiczem, Michałem Dymnym, Łukaszem Marciniakiem. Już się cieszę, to będzie prawdziwe święto improwizowanej gitary!

Więcej informacji wkrótce, stay tuned.